POSICIONES A CUBRIR

TALENT ACQUISITION SPECIALIST – Sector Turismo – l’Hospitalet de Llobregat

TÉCNICO/A EN COMUNICACIÓN DIGITAL E INSTITUCIONAL-Fundació Bancària "La Caixa"

CONTROLLER – Sector Turismo – l’Hospitalet de Llobregat

GESTOR DE CONTROL DE GESTIÓN (NEGOCIO)

RESPONSABLE DE MARCA